çalışma izni başvuru

Çalışma iznine ne zaman başvurabilirim?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Bakanlık) tarafından düzenlenen yasal bir belgedir. Çalışma izni başvuruları UİGM tarafından değerlendirilir. Bu kapsamda 28 Temmuz 2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen ve 13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’na göre Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların Bakanlıktan çalışma izni alması gerekmektedir.
Çalışma izni başvurusu yapabilmek için kişinin 99 ile başlayan kimlik numarasının yazılı olduğu statüsünü gösterir kimlik belgesi bulunmalıdır.
Eğer geçici koruma kapsamında iseniz geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra kayıtlı olduğunuz ikamet ilinde çalışmak üzere çalışma izni başvurunuzu yapabilirsiniz.
Eğer uluslararası koruma başvuru sahibi veya şartlı mülteci statüsü sahibi iseniz uluslararası koruma başvuru tarihinden altı ay sonra kayıtlı olduğunuz ikamet ilinde çalışmak üzere çalışma izni için başvurabilirsiniz. Farkı bir ilde çalışmak üzere yapılan çalışma izni başvurularında Bakanlık, İçişleri Bakanlığından görüş almaktadır.Mülteci ve ikincil koruma statü sahiplerinin statülerini gösterir kimlik belgeleri çalışma izni yerine geçtiğinden, bu kişilerin çalışma izni için ayrıca başvuru yapmaları gerekmez.

Çalışma izni başvurusu

Çalışma izni başvurusu, yabancı çalışanı işe almak isteyen işveren tarafından e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmelidir. Başvuru için Bakanlık e-izin sisteminde “işveren kaydı” sadece “e-bildirge yetkilisi” tarafından oluşturulabilmekte, başvuru ise sistem üzerinde yetkilendirilen kişiler tarafından yapılabilmektedir.

Çalışma izni başvurusunun sonucu kime ve nasıl bildirilir?

Çalışma izni verildiğine dair bilgilendirme e-postası Bakanlık tarafından işverene gönderilir. Ayrıca son durum, Bakanlık tarafından oluşturulan e-izin sisteminde “Başvuru Takip” kısmında görüntülenebilir. Bir işveren yanında ya da kendi iş yerinde çalışacak olan kişi adına Bakanlık tarafından kart şeklinde düzenlenen çalışma izin belgesi, yabancının çalışacağı adrese PTT Kargo ile gönderilecektir. Posta takibi PTT kargo aracılığıyla, çalışma izni başvuru barkod numarasının başına “268004” eklenerek internet üzerinden sorgulanarak yapılabilecektir.

 



Bir cevap yazın

Call Now Button