ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ
Türkiye’de yabancıların çalışması izni ne tabidir ev hizmetlerinde çalışarak çocuk bakacak olan yabancılar yaşlı bakacak yabancılar hasta bakacak yabancılar ve şirketlerde çalışacak yabancılar olarak da sınıflandırmalar yapılmaktadır bu çalışma izinleri için farklı evraklar ve farklı başvuru şekilleri olmaktadır yetkili olan çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı ile yapılan işlemlerde size yardımcı olabiliriz.

Yabancı uyrukluların Türk anayasasının 4817 sayılı kanunu ile birlikte çalışma izinleri vardır.

Bu kanun kapsamında yabancılar için Süreli çalışma izni düzenlenmiştir.

Bu madde kapsamında yabancının ikamet iznin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi üç yıla kadar uzatılabilmektedir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma iznin süresi altı yıla kadar uzatılabilmektedir.

Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam altı yıllık kanuni çalışması olan yabancılara iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler dikkate alınmaksızın; belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alana sınırlandırılmaksızın süresiz çalışma izni verilebilecektir.

Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla bir işverene bağımlı olarak çalışmamış yabancılar için bağımsız çalışma izni verilecektir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2018 YILI HARÇ TUTARI

 • Süreli Çalışma İzin Belgesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 615,20 TL
 • Süreli Çalışma İzin Belgesi 2 yıllık süre uzatımı 2 yıla kadar (2 yıl dahil) 1230,40 TL
 • Süreli Çalışma İzin Belgesi 3 yıllık süre uzatımı 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 1845,60 TL
  Süresiz Çalışma İzin Belgesi 6152,70 TL
 • DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ 72 TL
  Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
  Değerli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.
 • Yabancıya ait Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.
 • Ziraat Bankası
 • Vakıflar Bankası
 • İş Bankası

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kağıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kağıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE KRİTER DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILMASI GEREKMEKTEDİR;

 • Aranan Kriterler – Yabancı personel çalıştırmak için gerekli şartları yerine getirip getiremediğinizi kontrol ediyoruz.
 • Sözleşme – Şartların uygunluğu durumunda size bizimle çalışmanızı teklif eden ayrıca size karşı sorumluluklarımızın yazdığı bir sözleşme gönderiyoruz.
 • Bilgi ve Belgeler – Sizden bir takım bilgi, belge ve vekalet isteyeceğiz, sonra vekaletiniz ile yapılabilen bütün işlemler şirketimiz tarafından yapılacaktır.
 • Kontrol – Artık her şey bizim kontrolümüzde, personelinizin asgari maaşı, sigorta işlemleri, geçici görevlendirmesi ve diğer her şeyi öğreneceksiniz.
 • Onay – Çalışma izniniz onay aldı ama bitmedi, yabancı personelinizin
 • Bordo ve SGK işlemleri ve diğer her konuda bilgilendirilmeye devam edeceksiniz.
 • ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI (2019)
  Resmi gazetede yayınlanan Ücretler Genel Tebliği’ne göre, Çalışma ve Oturma İzni takvimi aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

ÇALIŞMA İZNİ HARÇ TUTARLARI SÜRE 2019 YILI HARÇ TUTARI KART BEDELİ

 • Süreli Çalışma İzin Belgesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 761,10 TL 89,00 TL
 • Süresiz Çalışma İzin Belgesi 7612,70 TL 89,00 TL
 • Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 7612,70 TL 89,00 TL
  Not: Bir yıldan fazla süreli izinlerde her yıl için 761,10 TL harç alınır.

OTURMA İZNİ HARÇ TUTARLARI 2019 YILI HARÇ TUTARI

 • Oturma İzni Kart Bedeli 89,00 TL
 • Tek Girişlik Vize Ücreti 458,00 TL
 • Oturma İzni Harçları Yabancıların Milletine Göre Değişebilmektedir.
 • Aşağıdaki Tabloya Göz Atınız
  SIRBİSTAN-ŞİLİ-NORVEÇ VE FİJİ VATANDAŞLARI İÇİN OTURMA İZNİ HARÇLARI
  İlk ay 126,70 Türk Lirası, kalan aylar için 84,20 Türk Lirası
  Karşılık ilkesine dayalı uygulanan oturma izni hakkında herhangi bir değişiklik açıklanmamıştır. Bunula beraber Ücretler Genel Tebliği’nin 30 Aralık 2014 tarihli 6. Maddesinde, aylık günlük ve aylık en fazla ve en az harçlar aşağıda belirlenmiştir. Güncel bilgi için lütfen size en yakın yerel emniyetin yabancılar şubesi’ne danışın. Aşağıdaki harç takvimi sadece uluslararası amaçlar içindir, lütfen aşağıdaki tablonun yapısında değişiklik olabileceğini göz önünde bulundurun.

OTURMA İZNİNDEN MUAF ÜLKELER

ÇEK CUMHURİYETİ-DANİMARKA-İRLANDA-KOSOVA-NEPAL-SRI LANKA-SURİYE-TÜRKMENISTAN-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 • Türk vatandaşlarıyla evli Avusturya vatandaşları oturma izni harçlarından muaftır.
 • Türk vatandaşlarıyla evli Alman vatandaşları ve çocukları oturma izni harçlarından muaftır.
 • Yabancıların Çalışma İzinlerinde KEP Dönemi
 • Yabancıların Çalışma İzinlerinde KEP Dönemi
  Bu nedenle; Yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu.

Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunludur.

Başvuru sahibinin KEP hesabı ve Elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır.

Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecektir. Konuya ilişkin mevzuat açıklaması aşağıda yapılmıştır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

KEP Hesabı Zorunluluğu 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir,

 • Buna göre; Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

TURKUAZ KART

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart verilir. Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir.

Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Geçiş süresi içinde 15 inci madde uyarınca iptal edilmeyen Turkuaz Kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılır ve süresiz Turkuaz Kart verilir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır.

Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve Turkuaz Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir. Turkuaz Kart sahibi yabancı bu Kanunda düzenlenen süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanır.

Turkuaz Kart uygulamasında; akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak değerlendirilir.

Call Now Button