Geçici Koruma Yabancılar Bakımından Sınırdışı

Geçici koruma kapsamına alınmayacak veya alınmiş dahi olsa sonradan geçici koruma statüsü iptal edilebilecek, ciddi suçlara veya terör eylemlerine katılmış yabancılardan bahsedildiği görülmekte; ancak bu yabancılar hakkında dahi sınırdışı etme karan alınabileceğine ilişkin bir ifade yer almamaktadır.

Türkiye’de geçici koruma sağlanan yabanciların sınır edilip edilemeyeceği tartışması bakımından da önem taşımaktadır. Bu nedenle burada kararı sadece geçici korum sağlananların sınırdışı edilmesi ile ilgili kısmına yer verilmiştir.Bir cevap yazın

Call Now Button