İran Vatandaşları Oturum İzni

Devletin kendi sınırları içinde egemenlik yetkisine sahip olması uluslararası hukukun en önemli ilkelerinden biri olup, her bir devlet kendi sınırları içinde bulunan yabancıların hak ve hukuklarını ulusal yasaları ile düzenlemektedir. Başka bir deyişle, her bir ülke kendi ülkesine kimlerin geleceğine, ne kadar süre ile kalacağına karar vermektedir. Türkiye’nin izlediği vize politikası gereğince, hem resmi hem de umuma mahsus pasaport sahibi İran vatandaşları ülkemize vizesiz seyahat edebilmektedirler. İran vatandaşlarına tanınan vize muafiyet süresi 90 gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, İran vatandaşları 90 gün boyunca her hangi bir vizeye ve harca tabi olmadan ülkemizde ikamet edebilmektedirler. 90 günden fazla Türkiye’de ikamet etmek isteyen İranlıların vize muafiyet sürelerini doldurmadan ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. İkamet izin başvuruları İranlı yabancının ikamet edeceği il veya ilçe Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye’de kısa süreli oturum  izni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler.

Geçerli oturum izni sahibi İRAN vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.

İRAN vatandaşının Türkiye’de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır.

Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak İRAN vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur.
Oturum izni başvurusu, İRAN’daki Türk temsilciliklerinde yapılır. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelen Kazakların oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuracak İRAN vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.

Türkiye içinden başvuruların, İRAN vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.

Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.

Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.

Oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.

İran Oturum İzni 

İran oturum izni için bağlı bulunan şirketin yerel birimlere başvurması gerekmektedir. Yerel birimlerin başvurunun ardındığı referans numarası ile İsranbul İran Başkonsolosluğu F Tpi vize başvurusunda bulunulmalıdır. İran çalışma vizesi başvuruları ortalama olarak 3 gün içinde sonuçlanmaktadur. İran Konsolosluğundan temin edilen F tipi vizenin basılı olduğu pasaport İran sınır görevlilerine ibraz edilmelidir. İran’a çalışmak amaçlı seyahat eden T.C. vatandaşlarının bağlı bulundukları şirket başvuru sahibinin ülkeye girişinden sonra işlemleri devam ettirmeli çalışma izni ve çalışma iznine bağlı çıkartılan İran oturum iznini onaylatmalıdır. Tüm işlemler ortalama olarak bir ay sürmektedir. İran’da yasal ikamet hakkı tanınan kişi birinci dereceden kan bağı bulunan aile bireyleri için de İran İran vize sibaşvurusunda bulunabilir. Başvuru sahibinin Türkiye seyahatleri için İran’da oturum iznine sahip olduğu için yurt dışı çıkış pulu almasına gerek yoktur. Pasaport görevlisine İran oturum izin belgesinin sunulması yeterli olacaktır. 

İran Çalışma İzni İçin Gerekli Belgeler Nedir?

1) Çalışma izinin aslı ve bir adet fotokopisi.

2) Çalışılan firmadan temin edilmiş tanıtım yazısı.

3) Pasaport sahibine ait yeni çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru sahibine ait pasaporun refakatçi hanesinde yer alan şahıslara oturma izni talebi olması halinde bu kişilere ait yeni çekilmiş 5 adet vesikalık fotoğraf)

4) Banka makbuzu 120.000 Riyal.

5) Çalışma Bakanlığınca hazırlanmış matbu formları eksiksiz doldurmak.

 6) Pasaport ile vizenin asılları ile ve 2 adet fotokopisi.

 7) Oturma izni talebinde bulunan kişilerin olağanüstü durumlarda şahsen başvuruda bulunamamaları halinde onların yasal temsilcileri vekaletname

İran’da Oturma İznini Uzatmak İçin Gerekli Belgeler Nedir?

 1) Çalışma izinin aslı ve bir adet fotokopisi.

2) Çalışılan firmadan temin edilmiş tanıtım yazısı.

3) Pasaport aslı.

4) Pasaport sahibine ait yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf .

5) Çalışma Bakanlığınca hazırlanmış matbu formları eksiksiz doldurmak.

6) Banka makbuzu 120.000 Riyal.

7) Maliye Bakanlığından temin edilmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

Çalışma İzni Sahiplerinin İran’a Giriş ve İran’dan Çıkışları İçin Gerekli Belgeler Nedir?

1) Çalışılan firmadan temin edilmiş tanıtım yazısı.

2) Maliye Bakanlığından temin edilmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

3) Giriş ve çıkış özel formunu doldurmak.

4) Pasaport aslı.

5) Oturma izni talebinde bulunan kişilerin olağanüstü durumlarda şahsen başvuruda bulunamamaları halinde onların yasal temsilcileri vekâletname ibrazı ile başvuruda bulunabilirler.

6) Banka makbuzu. 

n Vatandaşları Oturma Ve Çalışma İzinleri

İran vatandaşları ve İran uyruklular alternatif yaşam merkezi olarak en çok Türkiye’yi tercih ediyor. Türkiye’de ikamet edenler ağırlıklı olarak mülk edinerek oturma izni alırken, bir kısmı da kiracı olarak ikamet ediyor.

T4 Danışmanlık olarak gerek turistik oturma izinleri, gerek tapu üzerinden oturma izinleri hatta TC vatandaşı ile evli olanlar için aile oturum izni konularında, İran uyrukluların yabancı ortaklı ve tek başlarına şirket kuruluşlarında, özel sektörde çalışan İranlılar için ise çalışma izinleri konusunda destek veriyoruz.

İran Uyruklular İçin Oturma İzni

İran vatandaşları Türkiye’de 180 gün içerisinde 90 gün vizesiz kalma hakkına sahiptir. Bu 90 günlük izni istedikleri kadar giriş çıkış yaparak doldurabilirler. Fakat 90 günün dolmasının ardından ya ülkeden çıkış yapıp 3 ay kendi ülkelerinde beklemeli ya da oturma izni için başvuru yapmaları gerekir.

Türkiye-İran arasında vize durumu nedir?

Türk vatandaşları İran’a her girişte 90 gün turistik olarak kalabilirler. 90 günü aşmaları halinde para cezası ödemeleri ve Emniyet makamlarından çıkış vizesi almaları gerekmektedir.

İran vatandaşları Türkiye’de 180 gün içinde 90 gün kalabilirler. Süreyi aşmaları halinde para cezası ödemeleri gerekmektedir. Ödememeleri halinde 5 yıl gibi bir süre giriş yasağına tabi tutulmaktadırlar.

– Türkiye’de turist olarak kaç gün kalabilirim. Süremi aşarsam ne olur?

Türkiye’de 180 gün içinde en fazla 90 gün kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz husus, 90 gün/3 ay zamanlamasına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bazı ayların 31 gün olması cihetiyle, 3 ay olarak hesapladığınız süre bazen 92-93 güne çıkabilmekte ve dolayısıyla süre aşımı nedeniyle süreli giriş yasağı ve para cezası uygulanmaktadır. Süre aşımınız sözkonusu ise, Türkiye’den çıkış yaptığınız sırada öngörülen para cezasını derhal ödemeniz tavsiye olunur. Aksi takdirde 5 yıl gibi bir süre giriş yasağı uygulanmaktadır.

– Türkiye’de nasıl ikamet alabilirim?

Türkiye’de bulunma amacınıza göre (çalışma, öğrenim v.s.) İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurarak ikamet izni talebinde bulunabilirsiniz.

– Türkiye’den gayrimenkul satın alırsam, ikamet iznini nasıl alabilirim?

Ülkemizde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinilmesi, söz konusu yabancıya doğrudan ikamet izni verileceği anlamına gelmemektedir. Bu çerçevedeki ikamet izni başvuruları İçişleri Bakanlığı’nca ayrıca değerlendirilmektedir.

– Türkiye’de ikamet ediyorum. Eşimi, çocuğumu, annemi, babamı, kardeşimi davet ederek onlara ikamet alabilir miyim?

www.visa.gov.tr adresinden gerekli başvuruyu yapıp, temsilciliklerden randevu alırsınız. Randevu zamanı, yakınınızın temsilciliklere gerekli belgelerle (Türkiye’de bir noterden yakınınız için alacağınız davetname, vize başvuru formu, biyometrik resim, pasaport ve fotokopisi) başvurması halinde talebi değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Türkiye’de bulundukları sırada da doğrudan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmanız mümkündür.

– Çocuğumu Türkiye’de ilköğretimde/ortaöğretimde okutmak veya Türkçe dil kurslarına göndermek istiyorum. Öğrenci vizesini nasıl alabilirim?

ÇALIŞMA İZNİ

-Öğrenci ikameti çalışma hakkı verir mi?

Öğrenci ikameti çalışma hakkı vermemektedir. Ayrıca çalışma izni almanız gerekmektedir. Öte yandan, çalışma izninizle öğrenim ikameti almadan öğrenim görebilirsiniz.

– Türkiye’de şirket kurmak için ne yapabilirim?

Türkiye’de bu işleri yürüten danışmanlık şirketleri olduğu gibi, bir avukat, muhasebeci veya mali müşavir yardımıyla şirket kurabilirsiniz. Bu işlemler için Türkiye’ye giderken, beraberinizde, adresinizi ispatlayan belge ile nüfus cüzdanı ve pasaportunuzun tasdikli tercümelerini de götürmenizde yarar bulunmaktadır.

– Çalışma vizesini nasıl alabilirim?

Öncelikle www.visa.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Çalışacağınız şirketle aranızda düzenlenen iş sözleşmesi (şirket ortağı olanlardan iş sözleşmesi talep edilmemektedir), şirketin faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi, iş sözleşmesini imzalayan yetkilinin imza sirküleri, vize formu, bir adet 5*6 ebatlarında biyometrik fotoğraf, pasaportun aslı ve fotokopisi ile Büyükelçiliğe müracaat ettiğiniz gün içerisinde e-posta adresinize bir referans numarası gönderilecektir. Bu referans numarasını ivedilikle çalışacağınız şirkete bildirmelisiniz. Türkiye’de çalışacağınız şirket tarafından online başvuru yapılması ve ardından kanunda öngörülen bilgi ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi gerekmektedir. Çalışma izin başvurusu normal koşullarda 1,5-2 aya kadar sonuçlanmaktadır. Büyükelçiliğe olumlu sonuç ulaştığı zaman pasaportunuzla ve çalışma izin belgesi harcıyla (bugün için 520 ABD Doları) müracaat ettiğiniz takdirde, ortalama 3 gün içerisinde çalışma vizesi alırsınız. Bu vizeyle Türkiye’ye giriş yapar ve ivedilikle adres beyanında bulunursunuz. Detaylı bilgi için www.csgb.gov.tr ve www.goc.gov.tr web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

– Öğretim Görevlisi çalışma izni ve ikametini nasıl alabilirim?

Öncelikle www.visa.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Çalışma izni, görev yapacağınız Üniversitenin teklifi üzerine YÖK tarafından verilen iznin Büyükelçiliğimize ulaşması ardından gerekli belgelerle (vize başvuru formu, 5*6 ebatlarında biyometrik fotoğraf, üniversitenin yazısı, adli sicil belgesi, 500 ABD Doları vs.) müracaat etmeniz halinde çalışma vizesi 3 gün içerisinde verilir. Sözkonusu vizeyle Türkiye’ye giriş yaparak, 30 gün içerisinde çalıştığınız İl Göç İdaresi’nden ikamet tezkeresi almanız gerekmektedir.

– Doktor/Hemşire olarak çalışma izni nasıl alabilirim?

Öncelikle çalıştığınız sağlık kuruluşu vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı’ndan çalışma izni alınması gerekmektedir.

www.visa.gov.tr adresi üzerinden ön başvuru yaparak temsilcilikten randevu almanız gerekmektedir. Çalışma izni ve ikamet alabilmeniz için, çalıştığınız sağlık kuruluşu ile aranızda düzenlenen çalışma sözleşmesi ve Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen izin belgenizle birlikte “çalışma izni ve vize” başvurusunda bulunursunuz. (Bakınız Çalışma vizesi nasıl alabilirim?)

VATANDAŞLIK

– Türkiye’de çifte vatandaşlık var mı?

Türkiye yasaları çifte vatandaşlığı kabul etmektedir.

– İran’da çifte vatandaşlık var mı?

İran yasaları çifte vatandaşlığı kabul etmemektedir.

– İran vatandaşıyım. Çocuğum Türkiye’de doğarsa Türk vatandaşı olur mu?

Türkiye’de dünyaya gelmek vatandaşlık hakkı vermemektedir. Doğan çocuğun Türk vatandaşı olabilmesi için anne veya babasının Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

– Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığını nasıl kazanırım?

Türk vatandaşı ile evlenen yabancılar, 3 yıl boyunca birlikte yaşamaları halinde evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına giriş için başvuru yapabilirler. Birlikte İran’da ikamet ediyorsanız, Büyükelçiliğe, Türkiye’de ikamet ediyorsanız ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir. (www.nvi.gov.tr)

– Türk vatandaşı bir bayanla evlendim. Evlendikten sonra eşim İran pasaportu da aldı. İran’a giriş ve çıkışta Türk pasaportunu kullanabilir mi?

Yabancı kadınlar İranlı erkeklerle evlenmekle İran vatandaşlığını da kabul etmiş sayılırlar ve kendilerine İran kimlik ve pasaportu verilir. İran’dan çıkışta Türk pasaportunu kullanamazlar.

– İranlıyım, Türkiye’de çalışıyorum. İkametim var. Türk vatandaşı olabilir miyim?

Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet ettikten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmanız mümkündür.

– Annemden/babamdan dolayı aynı zamanda Türk vatandaşı bir İranlıyım. İran’da askerliğimi yaptım/yapmış sayıldım. Türkiye’de de askerlik yapacak mıyım?

Aynı zamanda İran uyruklu Türk vatandaşları, İran’daki askerlik durumlarına bakılmaksızın Türkiye’de askere alınmaktadır.

– Çift uyruklu olduğum için askerliğim 38 yaşıma kadar ertelendi. Bu süre zarfında dövizli askerlikten yararlanabilir miyim?

Dövizli askerlikten yararlanabilmek için, Yurtdışında çalışma ve oturma izniyle en az 1095 gün bulunulması gerekmektedir. Nüfus kütüklerimizde çifte vatandaşlıkları kayıtlı olan İran vatandaşları İran Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet cetveli ve çalıştıkları işyerlerinden alacakları Çalışma Belgesi ile Büyükelçiliğe başvurmaları halinde işçi olarak ertelemesi yapılabilmekte ve akabinde dövizli askerlikten yararlanabilmektedirler.

EVLİLİK

– Ben Türk vatandaşıyım. İran vatandaşıyla Konsoloslukta evlenebilir miyim?

Eşlerden her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde Konsoloslukta evlenme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, nüfus idarenizden alacağınız evlenme ehliyet belgesi ve nüfus cüzdanınızı Farsçaya tercüme ettirerek İran’ın Türkiye’deki temsilciliklerinde onaylatırsınız. İran evlenme idaresiyle görüşerek talep edebilecekleri ilave belgeleri temin ederek evlenme işleminizi İran makamları önünde gerçekleştirebilirsiniz. Akabinde Büyükelçiliğimize müracaat ederek evlilik tescil işlemi yaptırırsınız.

– Ben İran vatandaşıyım, nişanlım başka bir devletin vatandaşı. Türkiye’de nikâh kıyabilir miyiz? Beraberimizde hangi belgeleri götürmeliyiz?

Nüfus idarenizden alacağınız Türkiye’de evlenmenizde sakınca olmadığını belirten fotoğraflı evlenme ehliyet belgesi/bekârlık belgesi, nüfus cüzdanı ve pasaportun Türkçeye tercüme edilmesi ardından İran Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçiliğimize onaylatarak Türkiye’deki Evlendirme İdarelerine başvurarak nikâh işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Türkiye’deki evlendirme idarelerince, gerek duyulması halinde başka belge de talep edilebilmektedir. Bu nedenle İran vatandaşı hanımın baba rızayetnamesini de almasında yarar görülmektedir.

EĞİTİM

-Türkiye’de Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora yapmak istiyorum. Nasıl başvurabilirim?

Her üniversitenin öğrenci alma prosedüründe farklılıklar olabileceği cihetle, www.yok.gov.tr veya www.osym.gov.tr ve bu adreslerde listeleri bulunan üniversitelere şahsen veya posta/eposta yoluyla başvurulabilir.

– Türkçe öğrenmek istiyorum. İran’da Türkçe Dil Kurslarınız var mı?

Türkçe öğrenmek isteyenler, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkçe kurslarında Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme imkânı bulabilmektedir.

NOTERLİK

Türk vatandaşıyım. Konsoloslukta vekâlet, imza sirküsü vs. gibi noterlik işlemi yaptırabilir miyim? Ne tür belgeler getirmeliyim?

Nüfus cüzdanınız ve bunu destekleyen pasaportunuz, 3 adet fotoğrafınız, vekâlet vereceğiniz şahsın kimlik bilgileri ve vekâletin konusuna göre diğer bilgi/belgelerin yanınızda bulunması gerekmektedir. Bu işlemleri tüzel kişilik adına yapmak istemeniz halinde, yetki belgelerinizin orijinallerinin de beraberinizde olması gerekmektedir.

İran vatandaşıyım. Konsoloslukta vekâletname/imza sirküsü yaptırabilir miyim?

İran vatandaşı (tüzel kişilik noterlik işlemi yapılamamaktadır) olarak noterlik işlemi yaptırabilirsiniz. Ancak, kimlik belgelerinizi, pasaportunuzu, şirket yetki belgelerinizin orijinallerini ibraz etmeniz, ayrıca tercüman bulundurmanız gerekmektedir. Öte yandan, yabancı olmanız hasebiyle sizden ilave belge, bilgi, şahit vs. talebinde bulunulabilinir. Bu çerçevede, noterlik işleminizi kendi ülkeniz noterlerinde gerçekleştirerek Büyükelçiliğimizde onaylattırmanız sizin için daha pratik olacaktır.

Türkiye’de ev satın almak için nasıl vekâletname düzenlettirmeliyim?

İran makamlarınca düzenlenen vekâletnamenin ve kimliğinizin tercüme edilmiş ve onaylanmış nüshaları ve 3 adet vesikalık fotoğrafınız ile birlikte Büyükelçiliğimize (önceden randevu alarak) başvurabilirsiniz. Büyükelçiliğimizde vekâlet düzenlenirken beraberinizde Türkçe-Farsa tercüman bulunması zorunludur.

TRANSİT TAŞIMACILIK

– TIR Şoförüyüm. İran’a veya İran üzerinden başka ülkelere yük taşıyorum. Ne gibi bir sorunla karşılaşırım?

İran’a giriş yapacağınız sınır kapılarında işlemleriniz, nakliye şirketlerinin anlaştığı iş takipçilik firmaları tarafından takip edilir. Pasaportunuzun süresini, giriş-çıkış damgalarını, yakıt kotanızı, kasko sigortasını kontrol etmelisiniz. İran içerisinde seyahatinizde trafik kurallarına uymanız, hız limitinize göre hareket etmeniz gerekmektedir. Ayrıca bu ülkede misafir olduğunuz için gerek görevlilerle, gerek halkla yanlış anlamalara mahal vermeyecek şekilde temas kurmanız, özellikle sivil kişilerin evrak ve paranızı kontrol etmek istemeleri halinde kimliklerini mutlaka incelemeniz, kuşkulanmanız halinde telefonla size en yakın Konsolosluğu (Tahran, Tebriz, Urumiye, Meşhed) aramanız yararlı olacaktır. Öte yandan, ülkemiz ile İran sınırlarına ilaveten, İran-Türkmenistan sınır kapılarında zaman zaman aşırı yığılmalar görülebilmekte, sıkıntılar yaşanmaktadır.Bir cevap yazın

Call Now Button