Kaçak yabancılara ikamet izni nasıl alınır?

Hakkında sınır dışı etme sonucu

 bulunan bir yabancının kendi ülkesine, transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye çıkışının yaptırılmasıdır. Hakkında deport sonucu alınan bir yabancıya yada legal temsilcisine ya da avukatına, sınır dışı sonucu yasal gerekçeleriyle birlikte bildiri edilir. Yabancı yada yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme sonucuna karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde bu mevzuya bakmak suretiyle yetkilendirilmiş yönetim mahkemesine müracaat edebilir. Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde yada yargı yoluna müracaat edilmesi hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

BAŞBUĞ ULUSLARARASI DANIŞMANLIK GRUBU olarak, Yılların verdiği Tecrübeyle Siz değerli ziyaretçilerimizin durumuna bakılırsa Meşruhatlı vize mevzularında ustalaşmış danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kıymetli Yabancılar Sizde Deport Problemlerinizden Yasal Ve Kanuni Yoldan Kurtulmak, Türkiye’deki Deport Cezanızı Kaldırtmak İstiyorsanız, Avukatlarımız Ve Danışmanlarımızdan informasyon alabilirsiniz.

Deport Iyi mi Kaldırılır? Cezası Iyi mi Ödenir?

Hakkında deport işlemi uygulanarak ülkemize girişi yasaklanan yabancıların yasaklı oldukları süre içinde yeniden ülkemize gelmek istemeleri halinde bazı işlemleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Gezinsel vizeler dışındaki haklı talepler doğrultusunda lüzumlu araştırmalar yapılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.

Kimler Hakkında Deport Etme Sonucu Alınır?

 1. 5237 sayılı Yasanın 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilen yabancılar hakkında,
 2. Terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi yada çıkar emelli kabahat örgütü yöneticisi, azası yada destekleyicisi olan yabancılar hakkında,
 3. Türkiye’ye giriş, vize ve oturum izinleri için meydana getirilen işlemlerde gerçek dışı informasyon ve feyk evrak kullanan yabancılar ile ilgili,
 4. Türkiye’de bulunmuş olduğu müddet zarfında geçimini yasal olmayan yollardan elde eden yabancılar ile ilgili,
 5. Kamu düzeni yada kamu güvenliği veyahut kamu sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancılar ile ilgili,
 6. Vize yada vize muafiyeti müddetini on günden fazla aşanlar yada vizesi iptal edilen yabancılar ile ilgili,
 7. Oturum izinleri iptal edilen yabancılar ile ilgili,
 8. Oturum izni bulunup da müddetinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir öne sürülen nedeni olmadan oturum izni müddetini on günden fazla ihlal eden yabancılar ile ilgili,
 9. Emek harcama izni olmadan çalmış olduğu tespit edilen yabancılar ile ilgili,
 10. Türkiye’ye legal giriş yada Türkiye’den legal çıkış kararlarını ihlal eden yabancılar ile ilgili,
 11. Türkiye’de giriş yasağı olmasına rağmen Türkiye’ye geldiği belirlenen yabancılar ile ilgili,
 12. Beynelmilel müdafa müracaatı reddedilen, beynelmilel savunmadan hariçte tutulan, müracaatı kabul edilemez olarak değerlendirilen, müracaatını geri çeken, müracaatı geri çekilmiş sayılan, beynelmilel müdafa statüleri biten yada iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonrasında bu Yasanın öteki kararlarına bakılırsa Türkiye’de kalma hakkı bulunmayan yabancılar ile ilgili,
 13. Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayan yabancılar ile ilgili,
 14. Beynelmilel kuruluş ve kuruluşlar tarafınca tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilen yabancılar ile ilgili,
 15. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri dahilinde oldukları değerlendirilen beynelmilel müdafa müracaat sahibi yada beynelmilel müdafa statüsü sahibi kişiler ile ilgili internasyonal müdafa işlemlerinin her mertebesinde sınır dışı etme sonucu alınabilir.

Türkiye’yi Terke Davet Nedir?

Haklarında deport etme sonucu alınan yabancılara, sınır dışı etme sonucunda belirtilmek kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için 15 günden azca olmamak suretiyle 30 güne kadar süre tanıyan (çıkış izin belgesi ile) ve bu süre içinde kolluk mensubu refakat etmeksizin ülkemizi ayrılmalarını isteyen uygulamayı dile getirmektedir. Türkiye’yi terke davet edilen yabancıların, bu süre içinde oturum izni yada emek harcama iznine müracaat yapmaları mümkün olmamaktadır.

Türkiye’yi Terke Davet Hangi Yabancılara Uygulanmaz?

Haklarında deport sonucu alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, legal giriş yada legal çıkış kaidelerini ihlal edenlere, feyk evrak kullananlara, aslı astarı olmayan evraklarla oturum izni almaya çalışanlara yada almış olduğu belirlenenlere, kamu düzeni, kamu güvenliği yada kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara, terör örgütü yöneticisi, azası, destekleyicisi yada çıkar emelli kabahat örgütü yöneticisi, azası yada destekleyicisi olanlara bu usul uygulanmaz.

Sınır Dışı Etme Sonucu Alınmayacak Yabancılar Kimlerdir?
 1. Hudut dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, eziyete, insanlık dışı veyahut onur kırıcı ceza yada muameleye maruz kalacağı ile ilgili ciddi emare bulunan yabancılar ile ilgili,
 2. Ciddi sıhhat meseleleri, yaş ve gebelik vaziyeti sebebiyle gezi etmesi riski görülen yabancılar hakkında,
 3. Dirimsel çekince arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi olanağı bulunmayan yabancılar hakkında,
 4. Mağdur destek sürecinden faydalanmakta olan insan ticareti mağdurları yabancılar hakkında,
 5. Tedavileri bitinceye kadar, ruhsal, fizyolojik yada cinsel sertlik mağdurları yabancılar hakkında, sınır dışı sonucu alınmaz.

Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet etmeleri, istenilen biçim ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.

Ayrı olarak;

 1. Vizesi yada oturum izinleri iptal edilenlerden 10 gün içinde çıkış yapmak suretiyle kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
 2. Vize yada vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlardan çıkış yapmak suretiyle kendiliğinden sınır kapılarına gelen yabancılar hakkında,
 3. Vize alarak yada vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedilenlerden vize süresi yada vize muafiyeti sürelerini kullanan yabancılar hakkında,
 4. Oturum izni bulunup da süresinin bitmesinden itibaren kabul edilebilir öne sürülen nedeni olmadan oturum izni müddetini 10 günden fazla ihlal edenlerden çıkış yapmak suretiyle kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,
 5. Oturum izni uzatma müracaatları reddedilenlerden, 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlardan çıkış yapmak suretiyle kendi kendine hudut kapılarına gelen yabancılar ile ilgili,
 6. Beynelmilel müdafa müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini ve gönüllü olarak ülkesine dönmek istediğini yazılı olarak beyan eden yabancılar ile ilgili,
 7. Beynelmilel müdafa müracaatını geri çeken veyahut geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat ettiğini yazılı olarak beyan eden ve Yasanın öteki kararlarına bakılırsa Türkiye’de kalma hakkı bulunan yabancılar ile ilgili,
 8. Mahkemece net karar verilene kadar, Beynelmilel müdafa müracaat sahiplerinden kabul edilemez müracaat ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna müracaat eden yabancılar ile ilgili, hudut dışı etme sonucu alınmaz.

Ülkemize girmek isteyen yabancılar ile ülkemizden çıkış yapmak vaziyetinde olan yabancıların, açık olan hudut kapılarımızdan, geçerli geçişlik yada geçişlik yerine geçen evraklarla giriş/çıkış yapmaları gerekmektedir.

Ülkemizden çıkış meydana getirecek olan yabancılardan yanlarında geçerli geçişlik yada geçişlik yerine geçen evrak bulunmayanların, kendi temsilciliklerinden evrak alarak (geçişlik yada gezi belgesi benzer biçimde) bu evrakla çıkış yapabilirler.

Ülkemize giriş/çıkış meydana getirecek yabancıların geçişlik yada geçişlik yerine geçen evrak veyahut evrakları ile öteki evrakları, ülkemize giriş/çıkış esnasında görevlilere gösterme zorunlulukları bulunmaktadır.

Hava ve Kara Hudut Kapılarında Deport Sorgulama

Ülkemize giriş icra eden yabancılar ile ilgili, yabancının ülkemize girişine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğuna yönelik şüphe duyulması halinde, kolluk birimleri tarafınca teferruatlı bir araştırma yapılabilir. Bu işlemler esnasında yabancının vaziyeti araştırılır ve bu denetim işlemi en fazla dört saat içinde bitirir. Bu müddete adli işlemlerde geçen müddet dâhil değildir. Eğer dört saatlik süre aşılacaksa yabancının rızası aranır. Kapsamı geniş denetim süresi içinde yabancı ülkesine dönebileceği benzer biçimde ülkeye kabulle ilgili işlemlerin sonuçlanmasını da bekleyebilir.

Ülkemize girişlerine müsaade edilmeyecek kişilerden olduğu belirlenen yabancılar, kabul edilemez yolcu olarak işlem görür ve bu yabancılar gereksinim duyulan bildirim yapılarak ve ülkeden ayrılış işlemleri için taşıyıcı firmayla gereksinim duyulan koordinasyon sağlanarak ülkemizden çıkartılırlar.

Ülkemize Giriş Yapılmasına İzin Verilmeyecek Olan Yabancılar

Pasaportu, geçişlik yerine geçen evrakı, vizesi yada oturum ya da emek harcama izni olmayanlar ile bu evrakları yada izinleri hileli yollarla edinmiş olduğu yada feyk olduğu anlaşılanlar, vize, vize muafiyeti yada oturma izni müddetinin bitiminden itibaren minimum altmış gün müddetli geçişlik yada geçişlik yerine geçen evrakı olmayanlar, Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar, kamu düzeni yada kamu güvenliği açısından mahzurlu görülenler, kamu sağlığına tehdit olarak vasıflandırılan hastalıklardan birini taşıyanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine asal olan kabahat yada suçlardan maznun olanlar ya da kesin bulunanlar, vatanımızda kalacağı süreyi kapsayan geçerli sıhhat sigortası bulunmayanlar, Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş yada Türkiye’de kalış emelini haklı nedenlere dayandıramayanlar, kalacağı sürede, kafi ve tertipli parasal olanağa haiz olmayanlar, vize ihlalinden yada evvelki oturum izninden doğan veyahut 21/7/1953 tarihindeki ve 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Öğrenim Usulü İle ilgili Yasaya bakılırsa takip ve eğitim edilmesi koşul olan alacakları ödemeyi kabul etmeyenler yada 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 sayılı Türk Ceza Yasanına bakılırsa izleyen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenlerin ülkemize giriş yapmalarına izin verilmezler ve geri gönderilirler.

Giriş Yasağı Nedir?

Yabancının ülkemize giriş yapmasının engellenmesi, girişine izin verilmemesi anlamına gelir. Giriş yasağı olan bir yabancının ülkemize düzgüsel koşullarda giriş yapması, sadece Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafınca, yasağının kaldırılmasıyla mümkündür.Bir cevap yazın

Call Now Button