ÖZBEKİSTAN VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

ÖZBEKİSTAN VATANDAŞI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ

Türkiye’de yüksek tahsil sistemi Yüksek Tahsil Kurulu (YÖK) tarafınca yönetilir.Türkiye’de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi bilimsel niteliği olan takvimlerini yaparlar. Türkiye’de bilimsel niteliği olan yıl Eylül’de adım atar, Haziran’da sonlanır. Kış ve yaz olmak suretiyle iki dinlence vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

Türk üniversitelerinde:

* Ön lisans programları
* Lisans programları
* Yüksek Lisans programları
* Doktora sonrası programlar  

ÖZBEKİSTAN’dan Talebe Kabulü

2010 yılından bu yana Türkiye’deki üniversitelere talebe kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafınca belirlenen ve YÖK tarafınca onaylanan şartlarla yapılmaktadır.

Bu çerçevede, mevcut durumda bir çok üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise ÖZBEKİSTAN Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu üniversite giriş imtihanı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise mezuniyet belgesi notları ve öğrencilerin internasyonal sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

Ön lisans:

2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.

Lisans:

Genel anlamda 4 yıllıktır. Tıp benzeri bazı hususi programlar 6 yıl ve daha çok sürebilir.

Yüksek Lisansı:

Türkiye’deki üniversitelerde Yüksek lisans  programları çeşitlilik arzetmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları genel anlamda 4 yıl sürmektedir.

Doktora sonrası programlar:

Türkiye’de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere bakılırsa değişebilir.

Türkiye’de Üniversiteler

Türkiye’de 2 tür üniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm üniversiteler YÖK tarafınca denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde minimum bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır. 

Türkiye’deki Üniversitelere Müracaat Koşulları

ÖZBEKİSTAN uyruklu öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere ilgili üniversite tarafınca tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafınca onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir.

Lisans Programlarına Müracaat

Türkiye’deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen ÖZBEKİSTAN öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Mevzuyla ilgili kati bilgiler, tahsil görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.


•    Internasyonal Talebe Kabul Formu
•    Lise Mezuniyet belgesi ve çevirisi (Türkçe yada İngilizce)
•    Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce yada Türkçe)
•    Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik imtihanını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
•    Internasyonal Geçerliği olan Üniversite Giriş Imtihan Sonucu (Geçerli sınavların hangileri bulunduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Internasyonal geçerliği olan sınavlardan kafi puan alamamış öğrenciler üniversitenin internasyonal öğrenciler için meydana getirilen kendi sınavına girebilir.)
•    Finansal Güvence Mektubu
•    Kayıt Tutarı

Kayıt için lüzumlu tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Bilimsel nitelikli Takvimde duyuru edilen son kayıt tarihinden ilkin teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans Programlarına Müracaat

Türkiye’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen ÖZBEKİSTAN’lı öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Mevzuyla ilgili kati bilgiler tahsil görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.


•    Internasyonal Talebe Kabul Formu
•    Lisans yada Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi ve çevirisi (Türkçe yada İngilizce)
•    Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce yada Türkçe)
•    Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
•    Niyet Mektubu
•    Tavsiye Mektupları
•    Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarı göstermiş olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
•    Yüksek Lisans Giriş Imtihanı Sonucu (Türkiye’deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibata geçilmelidir)
•    Yazılı sınavlar ve/yada mülakatlar
•    Finansal Güvence Mektubu
•    Kayıt Tutarı

Kayıt için lüzumlu tüm belgeler ilgili üniversiteye Bilimsel nitelikli Takvimde duyuru edilen son kayıt tarihinden ilkin teslim edilmelidir.

TÜRK VE ÖZBEKİSTAN ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA DEĞİŞİM PROGRAMLARI

ÖZBEKİSTAN üniversiteleri ile Türk üniversiteleri içinde imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde tahsil gören öğrencilerin karşılıklı olarak öteki ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle tahsil görmelerine imkân sağlamaktadır.

Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişiklik programlarından biri Mevlana Değişiklik Programı’dır.

Mevlana Değişiklik Programı

Mevlana Programı karşılıksız burslar veren ve Türk üniversiteleri ile öteki ülkelerin üniversiteleri içinde talebe ve bilimsel niteliği olan personel değişimini hedefleyen  bir  değişiklik programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üstündeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

Finansal Mevzular

Talebe Katkı Oranı

Her bilimsel niteliği olan senenin başlangıcında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı oranı miktarlarını belirler. Internasyonal öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve değişik üniversiteler için değişim izah edebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları  değişik disiplinlerdeki değişik  tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve tahsil süreleri  dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafınca açıklanır. Ondan sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi ihtiyaç duyulan katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafınca belirlenir.

Tahmini senelik katkı payları

Lisans Programları

1.    Devlet Üniversiteleri:

• Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 240 – 750 ABD Doları
• Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler:450 – 750 ABD Doları
 
2.    Vakıf Üniversiteleri:

• 5.000 – 20.000 ABD Doları

Yüksek Lisans Programları

1.    Devlet Üniversiteleri:

• Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 300 – 600 ABD Doları
• Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler: 600 – 900 ABD Doları
 
2.    Vakıf Üniversiteleri:

• 5.000 – 20.000 ABD Doları

ÖZBEKİSTAN’LI ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR 

Vakıf üniversiteleri öteki ülke vatandaşlarına olduğu şeklinde ÖZBEKİSTAN vatandaşı öğrencilere de oldukça sayıda burs imkânı sunmaktadır. 

Öte taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafınca sağlanan iki  burs imkânı  bulunmaktadır:

Türkiye Bursları

Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır.  Bu burslar Türkiye’de eğitim gören internasyonal  yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

TÜBİTAK Bursları

TÜBİTAK aşağıdaki programlara devam eden internasyonal öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

•    Internasyonal öğrenciler için lisans burs programı
•    Yabancılar için araştırma bursu
•    Azca gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
•    Internasyonal öğrenciler için Yüksek Lisans burs programıBir cevap yazın

Call Now Button