Özbekistan Vatandaşlarının Türkiye’de Oturum ve Çalışma İzni

ÖZBEKİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE VİZESİ

Diplomatik pasaport hamilleri üç aya kadar ikamet süreli turistik yada resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Öteki resmi pasaport hamilleri ise vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Türkiye’ye gezi gerçekleştirmek isteyen ve üç aydan fazla Türkiye’de kalmayı planlayan umuma mahsus geçişlik sahibi ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının ÖZBEKİSTAN’daki Türkiye temsilciliklerine şahsen müracaat yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan gezi tarihinden minimum bir ay ilkin yapılması yararlı olacaktır.

Sadece bilinmelidir ki, ÖZBEKİSTAN vatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye’ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır.

Vize başvurularında eğitim edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi neticelenmesi halinde iade edilmemektedir.  

Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen tüm Türkiye vize başvurusu sahiplerinden, Türkiye’de kalacağı süreyi kapsayan yabancı sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır. 

Vizenin yada vize muafiyetinin olanak verdiği kalış süresi, her 6 ayda günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye gezi edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Söz mevzusu kaide ÖZBEKİSTAN vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla vatanımızda kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür. 

Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır. 

Herhangi bir amaçla Türkiye’ye gelecek 18 yaş altındaki ÖZBEKİSTAN vatandaşı evlatların vize müracaatları esnasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne–babası ayrı olan yada birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/evlatların velayetine haiz bulunduğunu kanıtlama eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye’ye geliş amaçlarına uygun vize verilir. 

Türkiye E-Vize Uygulaması Ne Anlamına gelir?

E-vize Türkiye sınır kapılarında evvelen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Müracaat sahipleri, E-Vize web adresinden lüzumlu detayları girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir halde gerçekleştirilmesi elzemdir. E-vize başvurusu başarıyla tamamlandıktan sonrasında e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Müracaat hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

Diplomatik geçişlik hamilleri üç aya kadar ikamet süreli gezinsel yada resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Öteki resmi geçişlik hamilleri ise vizeye tabidir. Umuma mahsus geçişlik hamilleri ise 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Buna karşılık her türlü emek harcama ve eğitim vizeleri için müracaat elektronik ortamda yapılabilmekle beraber müracaat sahiplerinin ÖZBEKİSTAN’daki Türkiye temsilciliklerine kesinlikle şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Pasaport süresi Ne Kadar Olmalıdır?


Türkiye’ye giriş yapmak suretiyle gelen ÖZBEKİSTAN vatandaşlarından vize, vize muafiyeti yada ikamet izin süresinin bitiminden itibaren minimum 60 gün geçerli geçişlik yada geçişlik yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Geçişlik yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Diplomatik pasaport hamilleri üç aya kadar ikamet süreli gezinsel yada resmi amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizeden muaftır. Öteki resmi geçişlik hamilleri ise vizeye tabidir. Umuma mahsus geçişlik hamilleri ise 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Türkiye turist vizesi başvurularında çağrı mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, çağrı eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli adı, oturma adresi, yazışma numarası, kalınacak süre ve amaç, müracaat sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, çağrı eden taraf bir kurum ise, vergi detayları talep edilmektedir. Ek olarak, çağrı eden kişinin söz mevzusu çağrı mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ilişkin olmak suretiyle harcamalarını ödeyeceğini beyan etmesi istenmektedir. Müracaat sahibinin, kafi yada tertipli imkâna haiz olması şartı aranmaktadır. 

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının, Türkiye’de çalışabilmek için ihtiyaç duyulan Emek harcama İzin başvurularını, ÖZBEKİSTAN’daki Türk temsilciliklerine yapmaları  gerekmektedir. 

ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının söz mevzusu başvurularına paralel olarak, bünyelerinde çalışacakları Türk firmaları yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na müracaat etmeleri gerekir. 

Emek harcama İzin başvuruları, Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca pozitif yada negatif sonuçlandırılır. Emek harcama İzinleri bununla beraber ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca emek harcama izni onaylanan ÖZBEKİSTAN vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Emek harcama İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı eğitim edilir. Emek harcama İzin Kartı Türkiye’de ikamet izni yerine geçmiş olduğu için Türk dış temsilcilikleri tarafınca verilen “Emek harcama Meşruhatlı Vize” ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir. 

Türkiye Staj Vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri 

İlke olarak, Türkiye’de gerçekleştirilmek istenen her türlü hususi yetişim için, müracaat sahibinin Türkiye Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’ndan evvelen emek harcama izni alması gerekmektedir.

Bununla beraber, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların emek harcama izni almalarına gerek bulunmamaktadır. 

a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da fazlaca taraflı sözleşmelerle emek harcama izninden muaf tutulanlar, 

b) Yurt haricinde sürekli ikamete haiz olup bilimsel, kültürel ve sanatla alakalı etkinlikler için 30 günden azca, sportif faaliyetler amacıyla 120 günden azca süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancılar, 

c) Türkiye’ye ithal edilen makina ve ekipmanın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi yada ekipmanı teslim almak yada Türkiye’de arızalanan araçların onarımı amacıyla; Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla gelenler, 

ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili eğitim görmek amacıyla, Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde toplam 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanlar, 

d) Belgeli gezim işletmelerinin sınırları haricinde faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde şov ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla bulunanlar, 

e) 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırı olan olmak suretiyle, durumunu, ibraz edeceği belgelerle kanıtlayarak, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına data ve görgülerini çoğaltmak suretiyle gelen yabancılar, 

f) Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim mevzularında 6 ayı aşmayan bir zamanda Türkiye’ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarca bildirilenler, 

g) Ulusal Ajans tarafınca yürütülen programlar çerçevesinde gelen yabancılar, 

ğ) Internasyonal yetişmen talebe programları kapsamında yetişim görecek yabancılar, 

h) Emek harcama süresi 8 aydan fazla olmamak kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar, 

ı) Futbol Federasyonu yada Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafınca, istekleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile öteki sporcu ve antrenörler, 

i) İlgili makamdan  “Uygunluk Onayı Belgesi” edinmiş Türk Internasyonal Vapur Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı haricinde çalışan gemilerde görevli yabancı vapur adamlar, 

j) Türkiye AB Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde vazife meydana getiren yabancı uzmanlar. 

55. madde kapsamında ülkemize gelen bu yabancıların oturum izinleri “Kısa Dönem ikamet izni” adı altında İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir.

Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içinde muafiyet hükümlerinden bir tek bir kez yararlanabilmektedir. Sadece, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha ilkin aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha çok süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’ndan emek harcama izni alması zorunludur. 

Basın Meşruhatlı Vizeler Ne Anlamına gelir?

Sürekli göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek ÖZBEKİSTAN basın mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” almaları istenmemektedir. Vizeye doğal olarak ülkelere mensup basın mensuplarının ise gezinsel vize alması kafi olacaktır. Kısa dönem oturum izni alan medya mensuplarından ek olarak emek harcama izni talep edilmez. Türkiye’ye atanan medya mensuplarının “Basın Meşruhatlı Vize” alabilmeleri izne tabidir. 

Tur Operatörü Vizesi Kimlere Verilir?

Tur operatörü temsilcisi olan ÖZBEKİSTAN vatandaşları, 8 aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep eden ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının başvuruları “turizm vizesi” çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Taşımacılık Vizesi Kimlere Verilir?

Taşımacılık vizesine başvuran ÖZBEKİSTAN vatandaşlarına, lüzumlu belgelerini ibraz etmeleri durumunda 1 yıl geçerli, fazlaca girişli vize verilebilir. 

Türkiye’deki yabancı Din Kurumlarında resmi olarak görevlendirilen personel 

Din kurumlarında görevlendirilen ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye’de çalışmak suretiyle oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığınca verilmektedir. 

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi vizesi Kimlere Verilir?

– Kazı ve Araştırma için, ÖZBEKİSTAN’daki Türk temsilcilikleri vesilesiyle amacına uygun vize alınarak Türkiye’ye giriş yapılması gerekmektedir. 

– Türkiye’ye film ve belgesel çekimi için gelmek isteyen ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının, Kültür ve Gezim Bakanlığı, Beyazperde Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili Valilik’ten izin alması gerekmektedir. 

– Türkiye’de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya ilişkin mevzularda yapılacak bilimsel araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara direkt müracaat edilir. Bunların haricinde kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde, ÖZBEKİSTAN’ın Türkiye’deki diplomatik temsilciliği vesilesiyle Türk Dışişleri Bakanlığı’na; yurtdışında ise ÖZBEKİSTAN’daki Türk temsilcilikleri vesilesiyle Türk Dışişleri Bakanlığı’na yapılmaktadır.  

B- TÜRKİYE’DE OTURUM İZNİ

Yabancı ülke vatandaşları türkiye’de kısa süreli ikamet izni, aile oturum izni, talebe oturum izni, uzun soluklu oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler.

Geçerli oturum izni sahibi ÖZBEKİSTAN vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.

ÖZBEKİSTAN vatandaşının Türkiye’de haiz olduğu emek harcama izni yada emek harcama izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır.

Türkiye’de, vizenin yada vize muafiyetinin tanımış olduğu süreden ya da doksan günden fazla duracak ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur.
 

Oturum izni başvurusu, ÖZBEKİSTAN’daki Türk temsilciliklerinde yapılır. Sadece, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye’ye vize süresiyle yada vize muafiyetiyle gelenlerin oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuracak ÖZBEKİSTAN vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun soluklu geçişlik ya da geçişlik yerine geçen belgeye haiz olmaları şartı aranır.

Türkiye içinden başvuruların, ÖZBEKİSTAN vatandaşının haiz olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden ilkin yapılması esastır.

Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.

Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.

e-ikamet başvurusu

Türkiye içinden meydana getirilen oturum izni müracaat ve uzatma başvuruları e-ikamet üstünden yapılır.

İlk kere oturum iznine başvuran ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının sistem tarafınca kendilerine verilen buluşma gün ve saatinde bulunmuş olduğu ildeki İl Göç İdaresinde bulunması gerekmektedir.

Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü yada kargo vesilesiyle ikamet edilecek ildeki İl Göç İdaresi’ne gönderilmelidir.

ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekir. Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan ilkin yapılmalıdır.

Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir tutara doğal olarak olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, oturum izni süresi bitmiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar. ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde haiz oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki İl Göç İdaresi’ne onaylatmaları gerekmektedir.

Türkiye’de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

1. ÖZBEKİSTAN vatandaşları İçin Türkiye’de Kısa Dönem Oturma İzni Iyi mi Alınır?

Maksimum bir yıl süre için verilen “kısa dönem oturma izni” almak için, Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye’de ticari bağlantı yada iş kuracak ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir:

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Ihtiyaç duyulan Belgeler            

   ·      Oturma izni müracaat formu

·         Geçişlik yada yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

·         Dört tane vesikalık fotoğraf

·         Kalacağı sürede kafi ve tertipli maddi imkâna haiz olduğuna dair beyan       

·         Konutun müracaat sahibine ilişkin bulunduğunu gösteren resmi belge*

·         Geçerli sıhhat sigortası (aşağıdakilerden biri kafi sayılır):

o İkili toplumsal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sıhhat hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Toplumsal Güvenlik Kurumu’na genel sıhhat sigortalısı olmak için meydana getirilen başvuruya dair belge
o Hususi sıhhat sigortası

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Ihtiyaç duyulan Belgeler Nedir?

   ·      Oturma izni müracaat formu

·         Geçişlik yada yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

·         İki tane vesikalık fotoğraf

·         Kalacağı sürede kafi ve tertipli maddi imkâna haiz olduğuna dair beyan 

·         Konutun müracaat sahibine ilişkin bulunduğunu gösteren resmi belge*

·         Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**

·         İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak şahıs yada şirketlerden alınacak çağrı mektubu yada benzeri belgeler**

·         Geçerli sıhhat sigortası (aşağıdakilerden biri kafi sayılır):

o İkili toplumsal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sıhhat hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan hususi sıhhat sigortası

* Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.

** Türkiye’de ticari bağlantı yada iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

2. ÖZBEKİSTAN Vatandaşları İçin Türkiye’de Uzun Dönem Oturma İzni Iyi mi Alınır?

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye’de minimum sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayan ÖZBEKİSTAN vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi’ne teslim etmeleri gerekmektedir:

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Lüzumlu Belgeler Nedir? 

   ·      Oturma izni müracaat formu

·         Geçişlik yada yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

·         Önceki oturma izni belgesinin ibrazı

·         İki tane vesikalık fotoğraf

·         Müracaat sahibinin son üç yıl içinde kamu kurum ve kuruluşlarından toplumsal yardım almadığını gösteren belge

·         Kalacağı sürede kafi ve tertipli maddi imkâna haiz olduğuna dair beyan

·         Adli sicil kaydı

·         Geçerli sıhhat sigortası (aşağıdakilerden biri kafi sayılır):

o İkili toplumsal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sıhhat hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
o Toplumsal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış provizyon belgesi
o Toplumsal Güvenlik Kurumu’na genel sıhhat sigortalısı olmak için meydana getirilen başvuruya dair belge
o Hususi sıhhat sigortası
o Müracaat sahibinin Adres Kayıt Sistemi’ne kayıtlı bulunduğunu gösteren belge

Uzatma Başvurusu

Müddetsiz verilir, uzatılmaz.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

a) Vize süresi yada vize muafiyeti süresince Türkiye’de bulunanlar,

b) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,

c) Internasyonal koruma başvurusu “kayıt belgesi” bulunanlar,

ç) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ikili yada fazlaca taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonrasında Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak suretiyle, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

d) Türkiye’de görevli dış ilişkiler ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırı olan olmak suretiyle, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonrasında Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak suretiyle, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

e) Internasyonal kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye’deki görevleri sona erdikten sonrasında Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak suretiyle, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)

f) “Internasyonal Koruma Müracaat Sahibi Kimlik Belgesi” olanlar

g) “Internasyonal Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi” sahibi olanlar

ğ) “Vatansız Şahıs Kimlik Belgesi” olanlar

h) Geçerli emek harcama iznine haiz olanlarBir cevap yazın

Call Now Button