Türkiye’de yabancı yatırımcılar

Küreselleşen dünya da yabancı sermaye yatırımları ülkemize gelmektedir.Doğrudan yabancı yatırımcılar Türkiye gibi gelişmiş ülkelere yatırım yapmaktadır.Yabancı yatırımcılar gelişmiş ülkelere güven unsurları ve sağlam ekonomi varsayımları ile hareket etmektedir.

Krediler,özel kamu kuruluşları yabancı ve gerçek tüzel kişilerle yapılan sözleşmelerde sağlanır.Krediler istisnalar dışında devlet garantisi ile alınır.Devlet krediyi belli bir proje amacı ile proje kredisi olarak alındığı gibi bir başka şekli olan program kredisi olarak ta alınmaktadır.

Uluslararası sermaye yatırımları ,portföy yatırımları ve doğrudan sermaye yatırımları vardır.

Portföy yatırımları,kısa vadeli sıcak para hareketidir.

Doğrudan sermaye yatırımları,uzun süreli hisse alımı ile gerçekleşir.

Doğrudan yatırım,başka bir ülkedeki şirketin payını satın alarak yapılır.

Dolaylı ve doğrudan yatırım arasında ”risk” vardır.Dolaylı yatırımcı risk gördüğünde yatırımı çekmekte ve başka yatırımlara transfer etmektedir.Bir cevap yazın

Call Now Button