Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır 2020 ?

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır 2020 ?

Yabancı Çalışma İzni Başvurusu

 • Yurt İçi İlk Başvuru – Ülkemizde bulunan ve en az altı (6) ay süreli geçerli ikamet tezkeresi sahibi olan yabancılar için yapılır. Bu durumda yabancı 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarasına sahiptir.
 • Yurt Dışı İlk Başvuru –Yabancının ikamet tezkeresi olmadığı durumda, uyruğunda bulunduğu ülkedeki T.C. dış temsilciliğine giderek çalışma vizesi başvurusunda bulunur. Oradan kendisine verilecek olan 16 haneli referans numarasına sahiptir.
 • Uluslararası Koruma Başvurusu –Ülkemizde uluslararası koruma altında bulunan ve uluslararası koruma başvurusu olan yabancılar için yapılır. Yabancı Uluslararası koruma ikamet tezkeresine sahiptir.
 • Geçici Koruma Başvurusu –Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancılar için yapılır. Yabancı Geçici koruma ikamet tezkeresine sahiptir.
 • Uzatma Başvurusu –Bakanlığımızdan alınmış devam eden çalışma izninin uzatılması için yapılır. Önceki iznin bitmesinden önceki 2 (iki) aylık sürede yapılması gerekir.

Türkiye’de yasal olarak mevzuata uygun yabancı personeller çalıştırmak istiyorsanız,  

DENİZ KURUMSAL  profesyonel hizmet ve destek alabilirsiniz.

Yabancı Çalışma izni almak için bizi arayabilirsiniz.

https://www.denizkurumsal.com/yabanci-calisma-izni-icin-gerekli-evraklar-2020/

Yurt Dışından  çalışma izni İzni  Başvurusu

Yabancı çalışma  izni(Yabancı emek harcama izni) başvurularında işverenin e-imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) olması mecburi tutulmuştur.

 • Yabancı uyruklu şahıs ilkin bulunmuş olduğu ülkedeki Türk Büyükelçiliğine yada Konsolosluğuna Yabancı çalışma  izni(emek harcama vizesi) almak için  müracaat eder,
 • İş sözleşmesi ve öteki istenilen belgeler Büyükelçiliklerimize yada Konsolosluklarımıza teslim edildikten sonrasında yabancı kişinin kendisine Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına emek harcama izni başvurusu yapılabilmesi için 16 haneli bir referans numarası verilir,
 • Alınan bu referans numarası ile işveren yada vekili Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına online sistem üstünden yabancı emek harcama izni başvurusu yapar ve lüzumlu belgeleri sisteme yükler,
 • Bakanlık başvuruyu inceledikten sonrasında, tamamlanmamış evrak var ise tamamlanmamış olan evrakları yada gerekirse başvuruyu destekleyen ek belgeleri işverenden ister,
 • Tamamlanmamış  belgeler yada istenilen ek belgeler de Bakanlığa sistem yada posta yolu ile teslim edildikten sonrasında müracaat Bakanlıkça değerlendirilir, müracaat pozitif yada negatif sonuçlandırılır,
 • Emek verme izni onaylanır  ise; yabancı uyruklu şahıs emek harcama vizesi almak için müracaat etmiş olduğu Türk Büyükelçiliğine yada Konsolosluğuna yine giderek lüzumlu harçları öder ve emek harcama vizesi alarak Türkiye’ye emek harcama vizesi ile gelir.
 • İşveren aslen yada vekili yabancı uyruklu şahıs Türkiye’de işe başladıktan sonrasında yasal süresi içinde SGK başvurarak sigorta girişini yapar.

Yurt İçinden Emek verme İzni Başvurusu

Yabancı emek harcama izni başvurularında iş verenin e-imza ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) olması mecburi tutulmuştur.

 • Yabancı uyruklu kişinin geçerli bir ikamet izni var ise; işveren aslen yada vekili Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığına online sistem üstünden müracaat yapar ve lüzumlu belgeleri sisteme yükler,
 • Bakanlık başvuruyu inceledikten sonrasında, tamamlanmamış evrak var ise tamamlanmamış olan evrakları yada gerekirse başvuruyu destekleyen ek belgeleri iş verenden ister,
 • Var ise tamamlanmamış olan belgeler ve ek belgeler de sistem üstünden yada gerekiyorsa Bakanlığa posta yolu ile teslim edildikten sonrasında müracaat Bakanlıkça değerlendirilir, müracaat pozitif yada negatif sonuçlandırılır,
 • Yabancı çalışma  izni(Emek verme iznin) onaylanması ile beraber 15 günlük süre içinde lüzumlu harçlar ödenir. Emek verme izin kartı iş verenin adresine PTT kargo ile bakanlık tarafınca gönderilir,
 • Emek verme izin kartının gelmesi ile beraber işveren aslen yada vekili yabancı uyruklu şahıs işe başladıktan sonrasında yasal süresi içinde SGK başvurarak sigorta girişini yapar.

Uzatma Başvurusu Ne Vakit Yapılır?

Yabancı çalışma  izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut emek harcama izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Emek verme izninin süresinin bitiminden sonrasında meydana getirilen süre uzatım başvuruları işleme alınmaz.

Yabancı çalışma  izni uzatılması talebi ilk başvuruda olduğu şeklinde e-devlet üstünden elektronik ortamda yapılır.

Emek verme İzni Başvurularında E-İmza Mecburidir.

Aile Emek verme ve Toplumsal Hizmetler BakanlığıYabancıların Türkiye’de Emek verme İzini Müracaat Sisteminde yenilemeye gitmiştir.

Meydana getirilen yenilemeye bakılırsa, yapılacak her türlü emek harcama izin başvurusunda müracaat sahibinin (işveren yada vekili) ve bağımsız yada sınırsız emek harcama izni talep eden yabancı şahsın; elektronik tebligata elverişli KEP hesabının bulunması ve başvuruların elektronik imza ile yapılması mecburi olmuştur.

Yabancı çalışma  izni

 harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
Kıymetli Kağıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ilişik Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı haricinde herhangi bir havale yada benzeri harcama ödenmeyecektir.

 1. Ziraat Bankası
 2. Vakıflar Bankası
 3. İş Bankası

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve kıymetli kağıt bedelinin  yatırılmaması halinde emek harcama izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen emek harcama izin belgesi ve emek harcama izni muafiyetlerinden güncel Yabancı çalışma  izni (emek harcama izni) harç bedelinin yarısı ve güncel kıymetli kağıt bedeli tam olarak alınır. Bir cevap yazın

Call Now Button