Yabancı Çalışma İzni Çeşitleri

Yabancı Çalışma İzni Çeşitleri

Türkiye’de yabancı çalışma izni çeşitleri aşağıda yazılı olan çalışma izni türleridir.Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar bu çalışma izni türlerinden birine başvurmak zorundadır.

Süreli Çalışma İzni 

Süresiz Çalışma izni

Bağımsız Çalışma İzni

Turkuaz Kart

İstisnai Çalışma izni 

Süreli Çalışma İzni:

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvurması gereken bir çalışma izni türüdür.Süreli çalışma izni,belli  bir işverene,belli bir işyeri veya işletmeye veya aynı işverenin aynı işyerlerinde belirtilen konumda çalışmak üzere başvurduğu çalışma izni çeşitidir.İlk başvurular en çok 1 yıl olmak üzere düzenlenir. 

1 yılın sonunda çalışma izni, aynı işverene bağlı olmak şartıyla uzatılabilir,ilk uzatma başvurusunda sonra en  fazla 2 yıl sonraki uzatma başvurusunda bulunulabilir.bir sonraki başvuruda ise en fazla 3 yıl uzatılabilir.Bu çalışma izni ile yalnızca bu işletme de çalışılabilir.Başka bir işyerinde geçerli olamaz.

Farklı bir işveren vanında çalışmak için yabancılar yeni işyeri ile yeni bir çalışma iznine başvurmak zorundadır.Bu başvurular İlk başvuru olarak değerlendirilir ve en fazla 1 yıl olmak kaydıyla yabancı çalışma izni verilebilir.Yani yeni başvuru olarak kabul edilir.

Süresiz Çalışma İzni:

Süresiz çalışma izni verilebilecek yabancılar  uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılardır ve Türkiye’de en az 8 yıl kanuni çalışan yabancılara düzenlenebilir.

Türkiye’de en az 8 yıl ikamet izni ile kalmış veya 8 yıl çalışma izni  ile çalışmış olma şartı aranır.Süresiz çalışma izni verilen yabancılara, uzun dönem ikamet iznine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın, uzun dönem ikamet iznine sahip yabancıların haklarına sahiptir.

Bağımsız Çalışma İzni:

Bağımsız çalışma izni almak isteyen yabancılar Türkiye’de bağımsız, kendi nam ve hesabına çalışmak isteyen yabancılara verilen çalışma izni türüdür.

Kendi nam ve hesabına Türkiye’de çalışacak yabancıların yanı sıra kurulmuş Bağımsız çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı Türkiye’deki faaliyetlerinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkileri, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı dikkate alınır.

Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü,

Anonim şirketlerin şirket ortagi olan yönetim kurulu üyesi,

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan  yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler.

Turkuaz Kart:

Yabancının o ülkede yaşamasını ve hatta vatandaşlığa alınmasını kolaylaştıran kart sistemi amerikan green kart uygulamalarına çok benzeyen Turkuaz Kart uygulaması,yabancıların çalışma iznine ilişkin getirdiği en önemli yeniliklerden biridir.

Ülkemiz ekonomisine ve istihdama olumlu etkisi olabilen, ülkemizin kalkınmasını destekleyecek yatırımları yapabilecek, bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak, eğitim durumu, mesleki deneyimi ile Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarında yetişmiş, stratejik önem arz eden herhangi bir alanda öne çıkmış nitelikli yabancı insan gücünü ülkemize kazandırılmasına yönelik Turkuaz Kart adı altında kolaylaştırılmış yeni bir çalışma izin sistemi getirilmiştir. 

Buna göre, akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunan ilim ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemize yarar sağlayacak ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi bakımından ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancılara verilir.Bir cevap yazın

Call Now Button