Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar 2020

Yabancı çalışma izni için gerekli evraklar 2020

Yabancı ülke vatandaşlarının vatanımızda çabalama izni alabilmesi için lüzumlu olan belgeler 2020 yılı itibarıyla da T.C Aile, Çalışma ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı tarafınca kamuoyuna duyurulmuştur. Buna gore, vatanımızda yabancı uyruklu bir kişinin çabalama hayatına girebilmesi ve sigortalı olarak kanunlara uygun bir halde çalışmasına devam edebilmesi için belirli şartlar aranmaktadır.

Bu yazımızda yabancı uyruklu bir kişinin vatanımızda çalışması için kendisinden ve işvereninden talep edilen belgeleri ve çalışma izni başvurusunun iyi mi yapılacağı ile ilgili mühim detayları bulabilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni İçin Lüzumlu Evraklar 2020

Yabancı ülke vatandaşının Türkiye’de çalışma izni alabilmesi için talep edilen belgeler, hem yabancı uyruklu kişiyi hem de işvereni olan vatandaşı yakından ilgilendirmektedir. Nitekim ülkemize son dönemde mühim bir derecede iş göçü yaşanmıştır. Söz mevzusu göç eden bu kişilerin zaman içinde oturma izinlerinin almasının ardında hayatlarını kanunlara gore emek harcayarak sürdürmeleri için de çabalama izni almaları gerekmektedir. Çalışma izni almak için T.C Aile, Emek harcama ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu belgeler şunlardır:

 • Hem işverenin hem de yabancı uyruklu kişinin imzalamış olduğu iş sözleşmesi
 • Yabancı uyruklu kişiye ilişik pasaport sureti
 • Yabancıya ilişik mezuniyet belgesi yada geçici mezuniyet belgesinin yeminli çevirmen ya da noter onaylı Türkçe tercümesi
 • İşveren konumundaki kuruluşa ilişik Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 • Minimum 6 aylık süresi bulunan “Geçerli İkametgâh İzni”nin fotokopisi
 • Hazırlanan çalışma izninin orijinal hali

Söz mevzusu çalışma izni başvurusunda hem yabancı uyruklu vatandaştan hem de işvereninden bazı belgeler talep edildiğini yazımızın başlangıcında belirtmiştik. Bakanlığın ilgili yönetmeliğine gore yabancı uyruklu bir kişiyi istihdam etmek isteyen işverenin de şu belgeleri hazırlaması gerekmektedir:

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilmek suretiyle düzenlenen çalışma izni müracaat dilekçesi
 • Gene Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na yönelik hazırlanmış çabalama izni formu
 • Söz mevzusu kurumun geçmiş yıllara dönük bilanço tablosu ve kâr zarar kıymetini gösteren belgeler
 • Faaliyet Belgesi ve Türk Ticaret Sicili Gazetesi
 • Online müracaat için yetkilendirilmiş olan kişinin onaylı vekaletnamesi
 • Son olarak da yabancı uyruklu kişiyi istihdam etmek isteyen firmanın vergi borcu olmadığına dair resmi belge

 Çalışma İzni Nasıl Alınır 2020 ?

Çalışma izni almak isteyen kişiler için büyük kolaylık elde eden e-Devlet kapısı sistemi kullanılmaktadır. Söz mevzusu sitem üstünde yer edinen “Yabancı Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi” kullanılarak yabancı adına lüzumlu izinlerin alınması için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Yalnız çabalama izni başvurusu e-Devlet sistemi üstünde olduğundan, başvurunun yabancının kendisi tarafınca değil işveren tarafınca yapılması gereklidir. Öte taraftan başvuruyu yabancı uyruklu şahsın yasal temsilcisi de web üstünden yapabilir.

Yabancı Çalıştırma İzni Başvurusu

Yabancı uyruklu kişinin çalıştırma izni başvurusu iki değişik halde yapılmaktadır. Bunlardan ilki yurt dışı müracaat işlemleri iken diğeri yurt içi müracaat işlemleridir. Kısaca üzerinde durmak gerekirse;

 • Yurt dışı Müracaat işlemleri yabancı uyruklu şahıs tarafınca yapılmaktadır. Yabancı kişinin vatandaşı olduğu ülkede ya da yasal olarak oturma izninin olduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’na Türkiye’de çalışması istenen şirketten iş davetiyesi gönderilmesi gerekmektedir. İş davetiyesi ile beraber gönderilen iş sözleşmesini imzalayan yabancı uyruklu şahıs aynı yerde müracaat işlemlerini tamamlar ve kendisine e-çalışma izin sistemi için kullanabileceği çabalama izni referans numarası verilir. Yabancı uyruklu kişiyi çalıştırmayı isteyen işveren, bu referans numarasını müracaat işlemlerinde kullandıktan sonrasında Internasyonal İş Gücü Genel Müdürlüğü’ne ilgili dosyayı web üstünden gönderir.
 • Öteki yöntem olan yurt içi müracaat işlemlerinde de Türkiye’de minimum 6 aylık bulunma izni almış olan yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına gerek kalmadan müracaat yapabilme imkanı vardır. Buna gore; e-çalışma sistemi kullanılarak işveren tarafınca elektronik ortamda doldurulan müracaat formu Çalışma Bakanlığı’na iletilir. İşverene ilişik e-imza bulunan bu formun 6 iş günü içinde gönderilme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yöntemde hiçbir evrak talep edilmeden ilgili kurumlara gönderilmemelidir.

Çalışma İzni Müracaat Dilekçesi

 

Çalışma izni müracaat dilekçe örneği almak isteyen işverenler, web üstünden bu işlemi yerine getirebilirler. T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın resmi web sitesi üstünden söz mevzusu çabalama izni müracaat dilekçesini görüntüleyebilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni Müracaat Takip

Yabancı uyruklu kişilerin başvurduğu çabalama iznini kovuşturmak gene web üstünden yapılabilen bir işlemdir. T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu hizmet için e-Devlet kapısını kullanmaktadır. Söz mevzusu yabancı uyruklu şahıs için çabalama izni başvurusunun online olarak takip edilmesi işveren tarafınca kendi e-Devlet detayları ile giriş yaparak görüntülenebilir. Sisteme e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile giriş icra eden işveren, e-Hizmetler menüsü altında bulunan T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başlığında yer edinen “Yabancıların Emek harcama İzni Otomasyon Sistemi”ne tıklayarak müracaat takip işlemini kolaylıkla yapabilmektedir.

Yabancılara Çalışma İzni Kaç Para?

Yabancılara çalışma izni çıkarmak için ödenen miktar yurt içi başvurularda 932,90 TL olarak belirlenmiştir.

Çalışma izni kaç günde çıkar

Yabancı uyruklu kişiler için başvurulan çalışma izni süreleri Internasyonal İşgücü Kanunu’nda meydana getirilen değişimlerle güncel olarak belirlenmiştir. Buna gore;

 • Yurt dışı başvurularda meydana getirilen çevrimiçi, direkt ve ikamet izinli başvurularda 10 iş günü içinde bildirim yapılmak zorunluluğu vardır.
 • Yurt içi başvurularda ise meydana getirilen direkt müracaat ve ikamet izni başvurularında 6 iş günü içinde bildirim yapılması zorunludur.

2020 Yabancı Çalışma İzni Harç Bedeli

Çalışma İzin Harçları ve Değerli Kâğıt Bedeli

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince; yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Düzenlenen bu belgelerden ayrıca değerli kâğıt bedeli de tahsil edilir.

Çalışma İzin Harcı: 

492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince yabancılara verilecek çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri harca tabi olup, harç miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Değerli kâğıt bedeli 

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 27. Maddesinin (2). fıkrası ile 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile Bakanlığımızca düzenlenmekte olan çalışma izin belgeleri değerli kâğıt olarak sayılmıştır. 

Bu nedenle Bakanlığımızca, düzenlenecek her bir çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden aşağıdaki tabloda belirtilen miktarda değerli kâğıt bedeli alınacaktır. 

İkamet izin harcı “MUAF”

6735 sayılı Kanunla getirilen yeni düzenleme ile çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaf tutulmuştur.

Çalışma İzin Harçları Ve Değerli Kâğıt Bedelinin Yatırılması

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dâhil) başvurularında, talebi Bakanlığımızca uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması zorunludur. Bakanlığımızdan tarafınıza bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması rica olunur.

Harç ve değerli kâğıt bedelleri sadece aşağıda belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden Bakanlığımızca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) Bakanlığımıza ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunulmamaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliğimize yatırılmakta olup, konsolosluğumuzdan “ödendi” bilgisi geldikten sonra çalışma izin kartı Bakanlığımızca düzenlenmektedir.

Çalışma İzni Harç Tutarları

2020 yılı Çalışma İzni Harç tutarları 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile Değerli Kağıt Bedeli ise; 31 Aralık 2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Muhasebat Genel Müdürlüğü (Sıra No: 64)  Değerli Kağıtlar Genel Tebliği”  ile belirlenmiş olup, yeni rakamlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  Not: Bir yıldan fazla süreli çalışma izinlerinde her yıl için 932,90 TL harç alınır.

 

Banka Şubeleri

Yabancıların çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli için yatırılması gereken tutarlar aşağıdaki banka şubelerine yatırılacaktır.

Mükellefler, 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince çalışma izni verilecek yabancıya ait 99 ile başlayan T.C. Yabancı Kimlik Numarası ibrazı ile aşağıdaki banka şubelerine başvurarak; yabancılara verilecek çalışma izin belgesi için talep edilmiş bulunan çalışma izni harcı ve değerli kâğıt bedeli ödemesi yapmak istediğini beyan edecektir. 

Ödemeler bankalarda bulunan Maliye Bakanlığına ait aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır. Bu kapsamda; 

– Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba, 

– Değerli Kâğıt Bedeli ise 9267 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Yabancıya ait. Yabancı Kimlik Numarasının belirtilmemesi halinde bankalarca tahsilat yapılamayacaktır. Harç tutarları yatırılırken Bankaya harç tutarı dışında herhangi bir havale veya benzeri masraf ödenmeyecektir.

Harç ödemesi yapılabilecek Bankalar: 

– T.C. Ziraat Bankası 

– T. Vakıflar Bankası

– T. İş Bankası

Belirtilen bankaların şubeleri haricinde başka bir bankaya, vergi dairelerine veya internet üzerinden yapılan ödemeler geçerli kabul edilmeyecektir. Yapılan ödemeye ilişkin Harç makbuzu Bakanlığımıza ibraz edilmeyecektir.

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Kaybolduğu bildirilerek yenilenmesi talep edilen çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyetlerinden güncel çalışma izni harç bedelinin yarısı ve güncel değerli kâğıt bedeli tam olarak alınır. (492 sayılı Harçlar Kanunu 90. Md.)

Çalışma İzni Sorgulama E-Devlet

Çalışma izni sorgulama yapmak e-Devlet sistemi üstünden oldukça kolayca meydana getirilen bir işlemdir. Bunun için e-Devlet sistemine T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş yapıldıktan sonrasında arama çubuğuna Yabancıların Emek harcama İzni Otomasyon Sistemi yazılarak çalışma izni sorgulama ekranına kolaylıkla ulaşılabilir.

Yabancı Çalışma İzni İptali

Yabancı uyruklu kişinin çabalama iznini iptal etmek için işverenin ilk olarak e-Devlet kapısı sistemine giriş yapması gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonrasında gene e-Hizmetler bölümünde yer edinen T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetleri altında yer edinen “Yabancıların Çalışma İzni Otomasyon Sistemi”ne bağlanması gereklidir. Burada yer edinen yükleme kısmına kendi bilgisayarlarından çalışma izni iptal dilekçesini göndererek ekranda yer edinen “Emek harcama İzni İptal” bağlantısına tıklamaları kafi olacaktır.

Çalışma İzni İptal Olan Yabancı

Çalışma izni iptal olan yabancı uyruklu kişiler hakkında 23 Ocak 2017 tarihindeki düzenlemenin arkasından, gezim amaçlı ikamet izni çıkarılmamaktadır. Dolayısıyla  çabalama izni biten yabancıların söz mevzusu çabalama izninin bitiş tarihinden itibaren 10 iş günü içinde çalışma izni uzatma başvurusunda bulunmaları ya da Türkiye’den çıkış yapmaları gerekmektedir. Bu durumun aksi hâli gündeme vardığında yabancı uyruklu şahıs vize ihlali yapmış sayılmakta ve kaçak duruma düşmektedir.

Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvurusu 2020

Yabancı uyruklu kişiler için çıkarılan çalışma iznini uzatma başvurusu, birçok kurum ya da işveren tarafınca değişik bir halde yapılmaktadır. Söz mevzusu müracaat için talep edilen belgeler;

 • Firmalar
 • Şahıslar (ev hizmetleri)
 • Hususi eğitim kurumları
 • Sivil toplum kuruluşları

benzer biçimde birçok değişik kurum yada bireylere gore değişim göstermektedir.

https://www.ailevecalisma.gov.tr/uigm/calisma-izni/harc_degerli_kagit_banka_odeme_bilgileri/Bir cevap yazın

Call Now Button